Ion Balș

Ion Balș

Născut în 25 mai 1901 în București

Fiul lui George Balș

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1927

Sediul profesional în str. Buzești nr. 98/100

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 15/1933

Prezintă copie diplomă, certificat de naționalitate, declarație, fotografii, jurământ (dosar nr. 68)

 


  

 Foto: Alina Havreliuc

Comentarii