Hans Seewaldt

 

Hans Seewaldt

 

Născut  în 19 decembrie 1881 în București

Fiul lui Ioan și al Luizei

Căsătorit cu Amedea Antonelli, născută în Trieste; copil, Nives, născut în 1920 în Pola

Diplomat al Școlii Tehice din Muenchen în 1908, recunoscut de Academia de Arhitectură din București în 1933

Sediul profesional în str. Mitropolit Iosif nr. 57/63

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 359/1933

Prezintă cerere, declarație, copie diplomă, traducerea și echivalarea diplomei, fotografii, certificat de naționalitate emis de Primăria Brașov, jurământ (dosar nr. 2130)

 

 

 

 
Foto: Alina Havreliuc

Comentarii