Simion Vasilescu

Simion Vasilescu

Născut în 1 iunie 1877 în Ploiești

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1902

Sediul profesional în Blvd. Ferdinand nr. 72

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 240/1933

Prezintă copie după diploma de studii, fotografii, declarație, jurământ, antet cu Generala Industriala de Construcții Arhitect S. Vasilescu, certificat de membru din 1940, bolnav în 1940 (dosar nr. 2331)

Se menționează "decedat" pe coperta dosarului său

  Foto: Oana Marinache

Comentarii