Marcel Krainik

 

Marcel Krainik


Născut în 11 octombrie 1892 în București

Fiul lui Ignatz, comerciant, 29 ani și al Ernestinei Soenfeld, 21 ani; unchiul, Iuliu Krainik, comerciant

Diplomat al Școlii Politehnice din Charlottenburg (Berlin) în 1916, echivalat de către Academia de Arhitectură din București în 1916

Domicilii: str. Sf. Gheorghe nou nr. 11, str. Anton Pann nr. 12, str. Gen. Gr. Cantili nr. 3, str. Uranus nr. 2

Sediul profesional în str. Nisipari nr. 4, Aleea Gherghel nr. 27, str. Bursei nr. 1

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 126/1933

Prezintă fotografii, diploma în copie, extras act de naștere, certificat de cetățenie din 1919, declarație, chitanță cotizație, suspendat în 1938 din cauză că era evreu, redepune cererea și dovezile obținerii cetățeniei în 1939, jurământ din 1940 (dosar nr. 747)

 

Foto: Alina Havreliuc

Comentarii