Pavel Dimo

Pavel Dimo

Născut în 27 iunie 1902 în București

Fiul lui Gheorghe

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1927

Sediul profesional în str. Tunari nr. 32

Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 57/1933

Prezintă jurământ, mobilizat la Regimentul Pionieri de Gardă în 1940, declarație, copie după diplomă, certificat de naționalitate (dosar nr. 345)
 Foto: Alina Havreliuc

Comentarii