Ion Ghika-Budești

 

Ion Ghika-Budești

 


Născut Ion Eugen în 10 martie 1902 în Iași

Fiul lui Nicolae Ghika-Budești, arhitect, 32 ani și al Magdalenei, 32 ani

Căsătorit cu Suzana T. Eremia în 1931

Diplomat al Școlii de arte frumoase din Paris în 1929, echivalat la București de către Academia de Arhitectură în 1929

Sediul profesional în str. Sevastopol nr. 10, etajul II

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 271/1933

Prezintă certificat de echivalare a diplomei, fotografii, declarație, act de naștere, copie diplomă, jurământ (dosar nr. 501)

 
 


 Foto: Alina Havreliuc

Comentarii