Henrieta Delavrancea-Gibory

Henrieta Delavrancea-Gibory

Născută în 9 octombrie 1894 în București

Fiica lui Barbu St. Delavrancea, 36 ani, publicist și a Mariei Al. Lupescu, 33 ani, casnică

Diplomată a Academiei de Arhitectură din București în 1927

Domicilii: str. Polonă nr. 100

Sediul profesional în str. Romană nr. 149

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 56/1933

Prezintă fotografii, diploma în copie, act de cetățenie din 1929, copie act de naștere, declarație, menționează că a lucrat ca arhitect supleant (1925) la Eforia Spitalelor Civile, apoi ca arhitect-șef al serviciului, director cl. III și cl. II (1930) (dosar nr. 329) 


Foto: Oana Marinache

Comentarii