Luis Adelstein/ Louis Aldan

Luis Adelstein/ Louis Aldan

L(o)uis Adelstein/ Aldan

Născut în  17 iulie 1904 în București

Fiul lui Leon, 38 ani, comerciant și al lui Betti Felderman, 33 ani, casnică

Absolvent al Școlii de Arhitectură din Milano în 1928

Diploma recunoscută la București în 1931

Sediul profesional în str. Vasile Lascăr nr. 68, str. Sf. Ion Nou nr. 3, str. gen. Lahovary nr. 52

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 251/1933, preschimbată în 1946 după modificarea numelui de familie în Aldan

Prezintă dovezi modificare nume, cerere, revizuire cetățenie în 1938, menținut în 1939, jurământ, extras act naștere, obținerea cetățeniei române de către tatăl său în 1919, copie în italiană a diplomei. (dosar nr. 10)

Foto: Oana Marinache

Comentarii