Ioan Boceanu

Ioan Boceanu

 Născut în 17 septembrie 1903 în Măgureni

Fiul lui Ioan și al Mariei Boceanu

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1933

Sediul profesional în str. Vaselor nr. 44, str. Carol nr. 35 din București, str. M. Kogălniceanu nr. 12, Câmpina

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 253/1933

Prezintă copie diplomă, extras de naștere, certificat de cetățenie, fotografii, declarație, jurământ (dosar nr. 128)

  

Foto: Alina Havreliuc

Comentarii