Alexandru Baucher

 

Alexandru Baucher

 

 

Fotografie prelucrată de Cristian Oprea

 

Născut în 16 septembrie 1877 în Nisa, Franța

Fiul lui Ion Ludovig (domiciliat în București din 1890) și al Smarandei

Domicilii: str. Viitorului nr. 6

Sediul profesional în str. Vasile Lascăr nr. 162

Cerere de înscriere depusă în 1932-1933, i s-a eliberat legitimația de arhitect recunoscut nr. 18/1933

Prezintă livret de serviciul militar Batalion Pionieri Cetate, dovadă demobilizare din mai 1918, certificat salarii și diurne, liste activitate profesională, certificat cetățenie, declarație,  certificate activitate publică. (dosar nr. 75)

În 1932 declară că a lucrat de mai bine de 30 de ani, făcând o practică de câțiva ani în biroul arh. Louis Pierre Blanc pe când acesta construia Facultatea de Medicină și Institutul Antirabic. În 1901 a început să lucreze în atelierul lui Ion D. Berindei, colaborând la lucrările: Palatul Cantacuzino, Casa Olănescu din Calea Victoriei, Casa Florescu, Palatul Justiției din Iași, concursul de la Haga din 1906, colaborând până în 1911. Din 1911 până în 1913 lucrează pe cont propriu pentru Administrația Domeniului Coroanei condusă de Ion Kalinderu la: Palatul de la Segarcea (1913, antr. Nae Făgădău), locuințe pentru funcționari, Palatul de la Bicaz (1914, antr. italian localnic), lucrări la locuințe în Cocioc (1913, antr. Nae Făgădău), Vaslui (documente lipsă după Război). În 1913 a fost numit arhitect, sub direcția lui Nicolae Ghika-Budești, la Palatul Universității din București, lucrând până la mobilizarea din august 1916. A fost evacuat apoi la Iași, la Direcția Geniu a Ministerului de Război, unde a construit și instalat pe tot timpul Primului Război Mondial. Revine la conducerea lucrărilor Palatului Universității din București până în 1929 când este concediat, fiind funcționar diurnist al Ministerului Instrucțiunii Publice. Din 1924 este numit arhitect la Direcția de arhitectură a Municipiului București, coordonând lucrări la: Abator (hala de tăiat vite mici, Bursa, Mățăria, 2 clădiri de birouri), Hala Bibescu (birouri, prăvălia mare), terasa Teatrului Național din str. Matei Millo. De asemenea, a realizat lucrări particulare la București și în Galați, amintind că în 1924 a realizat propr. dnei. Corviseanu, antr. C. Deniscky, de 3,5 milioane lei, propr. Ghe. Florea, antr. C. Deniscky, de 2 milioane lei, propr. Knechtel, antr. Mirică, de 3 milioane lei. În 1932 era angajatul Direcțiunii Serviciului de arhitectură al Sectorului I Galben București.

  

 


Comentarii