Duiliu Marcu


Născut în 25 martie 1885 la Calafat

Fiul generalului Marcu

Căsătorit din decembrie 1923 cu Eugenia Teodorovici

Diplomat al Școlii de Arte Frumoase din Paris în 1912, echivalare la București în 1933

Depune cererea în aprilie și i se aprobă în mai 1933

Domiciliul și sediul profesional în Șos. Kiseleff nr. 55-57

La dosar se găsește carnetul ofițerului de rezervă (căpitan), Regimentul 1 Pionieri (Geniu), telegrafist: a servit în 1913 în Bulgaria și în Primul Război Mondial; se menționează că a fost transferat de la Arsenal în 1922; că este membru al C.T.S., profesor de arhitectură la Școala de Arhitectură și la Școala de Științe de Stat; vize 1928-1932

Antet în care se menționează că a fost Director în Ministerul Lucrărilor Publice

Prezintă copia dactilografiată a diplomei franceze


Comentarii